Home Banner
Crubba

Ett recept är en bra start...

Sedan behövs ju tillbehör också för att det ska bli ett riktigt gott mål mat. Men vilka tillbehör och i vilken ordning ska allt lagas för att bli klart tillsammans?

Crubba skiljer på Recept och Måltider. Måltiderna består av flera recept & tillbehör som sätts ihop till ett gemensamt schema med steg-för-steg beskrivningar för hela måltiden.

Kostnadsfritt & öppet för alla! Vad vill du se på Crubba?

Maila frågor, kommentar eller om du saknar något recept till michael(at)crubba.se

Crubba

Så fungerar Crubba

  • Lemon

"People who love to eat
are always the best people"

-Julia Child

  • Fruit

Bra mat -
bra liv!

¨