På Webbplatsen (dvs ”crubba.se”) 

finns två sätt att medverka, antingen som Användare eller som Partner. Villkoren på denna sida gäller Användare.

Medverkan som Partner innebär en utökad exponering på Webbplatsen och villkor för Partners regleras alltid i separata avtal. Kontakta oss på info(at)crubba.se om du är intresserad av att veta mer om att bli Partner till Crubba.

 

Användarvillkor

Gällande från och med den 7 januari 2016

 

Allmänna användarvillkor

Crubba.se (nedan kallad ”Webbplatsen”) ägs och drivs av Mixator AB med org.nr. 556986-1783.

Med webbplats avses i följande beskrivning de websidor som ligger under en specifik domän, i detta fall ”crubba.se”. Med websida avses de individuella, separata sidor som ligger samlade under den specifika domänen.

Med Användare menas här dels de som använder Webbplatsens tjänster utan att registrera sig och dels de som registrerar sig som medlemmar på Webbplatsen.

Webbplatsen erbjuder tjänster kopplade till mat, matlagning och måltider. Dessa tjänster utvecklas hela tiden och en sammanfattning av aktuellt erbjudande kan ses på Webbplatsens startsida. Genom att registrera sig som medlem på Webbplatsen får Användare tillgång till utökade tjänster på Webbplatsen. Ett absolut krav för medlemskap är att användarvillkoren accepteras och godkänns i sin helhet.

Mixator AB förbehåller sig rätten att uppdatera användarvillkoren utan att i förväg meddela förändringarna till Användarna. Användarvillkoren presenteras på denna sida och nyttjande av Webbplatsens tjänster innebär att Användaren godkänner de vid varje tid gällande användarvillkoren.

 

Medlemskap och registrering som Användare på Webbplatsen

Krav för registrering och medlemskap

Ett absolut krav för medlemskap på Webbplatsen är att användarvillkoren som presenteras på denna sida accepteras och godkänns i sin helhet. Vidare krävs att personen är över 18 år gammal vid registrering samt att de uppgifter som lämnas vid registreringen av medlemskapet är sanningsenliga.

Registrering

Registrering sker via registreringsrutinen på Webbplatsen. Medlemmar som registrerar sig och skapar en användarprofil på Webbplatsen får tillgång till utökade tjänster på Webbplatsen. Medlemmar får bland annat möjlighet att skapa recept, samla sina favoritrecept, mm. Tjänste-erbjudandet utvecklas kontinuerligt.

Registrering på Webbplatsen bekräftas med ett svarsmail och ett lösenord krävs för inloggning. Det är viktigt att du inte lämnar ut ditt användarnamn och lösenord till någon obehörig eftersom du kommer att vara ansvarig för allt som utförs med din inloggning. Misstänker du att någon obehörig använder ditt användarnamn på Webbplatsen ber vi att du kontaktar oss för att spärra din användare. Mixator AB förbehåller sig rätten att neka till medlemskap samt att ta bort stötande användarnamn.

Användarprofil

I din användarprofil har du möjlighet att presentera dig själv med bild och text. Grunden för registreringen som Användare är att innehållet ska handla om mat, matlagning och måltider, inte något annat.

Företagare som vill skapa en egen Användarprofil på Webbplatsen är välkomna att göra så under den självklara förutsättning att användarvillkoren följs, särskilt med tanke på villkoren kring innehåll. Önskas en utökad exponering hänvisas till avtal för Partners.

Kostnad

Medlemskapet och de grundläggande medlemstjänsterna är kostnadsfria. Vissa extra-tjänster kan komma att avgiftsbeläggas, något som då det förekommer tydligt meddelas på Webbplatsen.

Giltighestid för medlemskap

Medlemskapet gäller tills vidare. Medlemmen kan när som helst begära att medlemskapet ska upphöra och att Användarens konto på Webbplatsen tas bort. Mixator AB förbehåller sig rätten att utesluta medlemmar som bryter mot användarvillkoren.

 

Användning av tjänster på Webbplatsen

Webbplatsens tjänster för Användare är alla relaterade till mat, matlagning och måltider. Tjänsterna skall därför användas till just dessa områden och inget annat.

Som Användare förväntas du uttrycka dig vårdat vilket i huvudsak betyder att följa de moraliska och etiska värderingar som normalt accepteras i vårt samhälle. Du måste självklart även hålla dig till samhällets gällande lagar och regler när du använder Webbplatsens tjänster.

Som Användare på Webbplatsen är det endast tillåtet att lägga upp material med information kring mat, matlagning och måltider. Med detta menas recept, tips, etc.

Det är inte tillåtet att som Användare använda Webbplatsens tjänster för undersökningar, utmanande propaganda, olagliga verksamheter, uppmaningar till brott eller andra aktiviter som äventyrar Webbplatsens anseende och rykte.

Det är heller inte tillåtet att som Användare använda Webbplatsens tjänster för att direkt marknadsföra produkter genom till exempel direkt reklam och erbjudanden, enkäter, anordning av tävlingar, etc. på Webbplatsens sidor. Ett fåtal länkar till Användarens egen hemsida eller liknande är dock OK.

Vid eventuella tvister kring vad som anses som godkänd använding av Webbplatsens tjänster förbehåller sig Mixator AB att ensidigt besluta om vad som är accepterat eller ej på Webbplatsen.

Uppladdning av material för publicering på Webbplatsen

Allt material som publiceras på Webbplatsen kontrolleras och godkänns före publicering av Mixator AB så att det uppfyller kraven på kvalitet, moral och etik.  Detta gäller även material som ändrats efter att tidigare ha godkänts för publicering. Mixator AB har ingen skyldighet att publicera material från Användarna.

Cookies

Webplatsen använder enhetsidentifierare, så kallade cookies, för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Webploatsen vidarebefordrar även sådana identifierare och annan information från användarens enhet till de sociala medier och annons- och analysföretag som Webplatsen samarbetar med. Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som användaren har tillhandahållit eller som de har samlat in när användaren har använt deras tjänster. Användande av Webplatsen innebär ett samtycke till attt dessa cookies används. 

 

Innehåll och rättigheter till material på Webbplatsen

Rättigheter för generellt material på Webbplatsen

Upphovsrätten till det material som kopplas till Webbplatsen och dess tjänster innehas av Mixator AB alternativt Partners till Mixator AB.

Användare på Webbplatsen har därför ingen rätt att göra anspråk på dessa rättigheter och inte heller ändra, kopiera, sälja eller på annat sätt nyttja rättigheterna utöver vad som till beskrivs i användarvillkoren för Webbplatsen.

 

Material som laddas upp av Webbplatsens Användare för visning på Webbplatsen

Användare kan efter registrering och beviljande av medlemskap ladda upp eget material på Webbplatsen. Vid uppladdning av material för publicering på Webbplatsen garanterar Användaren att inga intrång görs i någons ensamrätt eller nyttjanderätt för materialet vid publiceringen.

Identifiering av Användaren sker genom de inloggningsuppgifter som använts vid registreringen. Det är därför viktigt att du inte lämnar ut ditt användarnamn och lösenord till någon obehörig eftersom du kommer att vara ansvarig för allt som utförs med din inloggning.

Med tanke på upphovsrätten är det säkrast att endast ladda upp texter du skrivit själv och bilder du själv tagit. Om du vill citera någon så var noga med att ange källan. Uppmärksamma även att om du har personer med på bilder som laddas upp så ska de godkänna publiceringen.

 

Nyttjanderätt för material på Webbplatsen

Användaren upplåter till Mixator AB för en obegränsad tid oinskränkt nyttjanderätt till det material som laddas upp på Webbplatsen. Upplåtandet av nyttjanderätten gäller även i fall att Användarens profil avregistrerats på Webbplatsen samt innefattar även andra publikationer som Mixator AB kan tänkas producera digitalt, i tryck eller annan form.  Den upplåtna nyttjanderätten innefattar även en rätt att bearbeta och modifiera materialet.

Genom att ladda upp material för publicering på Webbplatsen garanterar Användaren att denne har rätt att upplåta nyttjanderätten för materialet till Mixator AB enligt Webbplatsens användarvillkor.

 

Ansvar och skyldigheter

Som Användare på Webbplatsen är du skyldig att följa användarvillkoren. Medlem som bryter mot användarvillkoren kommer att uteslutas. Anmäl om du upptäcker några som helst regelbrott på Webbplatsen till info(at)crubba.se.

Användaren åtar sig att hålla Mixator AB skadelöst för eventuella krav som uppstår på grund av Användarens nyttjande av Webbplatsens tjänster.

Den Användare som laddar upp material för publicering på Webbplatsen är skyldig att hålla Mixator AB skadelöst för anspråk som eventuellt kan uppkomma genom Mixator AB’s eller andra Användares/ Partners nyttjande av materialet.

Mixator AB har ingen skyldighet att publicera Användares material och inte heller skyldighet att skicka tillbaka insänt material

Mixator AB åtar sig att följa de lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet. Användare som utnyttjar tjänster som tillhandahålls via någon av Mixator AB’s  Webbplatser, beställer material, köper produkter eller liknande medger att Mixator AB gemensamt för dessa Webbplatser lagrar nödvändiga personuppgifter i syfte att kunna tillgodose sådana tjänster och köp.

 

Friskrivning från ansvar

Utöver det som i övrigt behandlats i användarvillkoren friskriver sig Mixator AB från allt ansvar och lämnar ingen ersättning för vare sig direkta eller indirekta skador  till följd av

- oavsiktliga stav- eller tryckfel

- eventuella faktafel på Webbplatsen samt konsekvenser av dessa fel

- konsekvenser av bristande funktionalitet på Webbplatsen

 

Mixator AB lämnar inga garantier för Webbplatsens funktion och tillgänglighet för Användare.

Mixator AB har inte möjlighet att kontrollera faktainnehåll, vem som äger ensamrätten till det material som skapas av Webbplatsens Användare och inte heller innehållet på eventuella websidor som Användaren länkar till i materialet. Den Användare som laddar upp material på Webbplatsen är ensam ansvarig för detta och åtar sig att hålla Mixator AB skadelöst vid eventuella tvister.

Mixator AB fråntar sig ansvaret för medlemsregistret i händelse av sabotage/dataintrång eller annan yttre påverkan som ligger utanför vår kontroll eller händelse som är att betrakta som force majeure.

¨